Reklamační podmínky

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5 odst. 5.2. obchodních podmínek (příloha obchodních podmínek):

Odstoupení od smlouvy 

Adresát: Ma-Fia s.r.o., Scheinerova 65, 628 00 Brno 

Já, níže podepsaný, tímto odstupuji od kupní smlouvy, kterou jsem u Vás zakoupil následující zboží:

……………………………………………………….………………………………………...............................................

Datum objednávky:

……………………………………………………….………………………………………...............................................

Jméno a příjmení kupujícího: 

……………………………………………………….………………………………………...............................................

Adresa kupujícího: 

……………………………………………………….………………………………………...............................................

Kupní cenu žádám vrátit bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo (*): 

……………………………………………………….………………………………………...............................................

Číslo objednávky: 

……………………………………………………….………………………………………..

Číslo daňového dokladu (+): 

……………………………………………………….………………………………………..

Datum daňového dokladu (+): 

……………………………………………………….………………………………………..

Datum odstoupení od smlouvy: 

……………………………………………………….………………………………………..

Podpis kupujícího: 

……………………………………………………….……………………………………….. 

Vysvětlivky: 

(*) – pokud požadujete vrátit kupní cenu jiným způsobem, škrtněte a uveďte požadovaný způsob vrácení kupní ceny

(+) – jedná se o nepovinný údaj, který slouží k urychlení vyřízení odstoupení od smlouvy