Elektroodpad

Elektroodpad

Z elektrozařízení a baterií prodávaných v rámci České republiky odvádíme poplatek kolektivnímu systému REMA za účelem financování odděleného sběru a likvidace. V cené všech námi nabízených elektrozařízení je proto zahrnut i recyklační poplatek za elektrozařízení/baterie/akumulátory v rámci REMA systému a REMA Battery. Ceny zboží jsou uváděny vč. recyklačních poplatků.

Recyklace baterií/akumulátorů

Spodtřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem/baterií. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst sběrného odpadu, ze kterých putují k opětovnému použití nebo samotné recyklaci.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě REMA, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/

- prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro

- v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu - FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu Re:Balík

- v případě množství do 10kg je možné využít službu Re:Balík

- v případě množství nad 10kg a více je možné využát službu Buď Líný

- v místě prodeje na adrese kamenné prodejny: Ma-Fia s.r.o., Vlárská 22, Brno Slatina 627 00

- v případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace 800 976 679

 

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je např. zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

 

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení: