Lokátor pro prevenci poškození inženýrských sítí C.A.T4

Vážení zákazníci,

rozšířili jsme pro Vás naši nabídku přístrojů k zapůjčení.
Vaše optické trasy můžete před zafouknutím optických kabelů prověřit lokátorem pro prevenci poškození inženýrských sítí.

Přístroj C.A.T4 Radiodetection je schopen pomocí sondy a lokalizátoru odhalit nepříznivé ohyby na vedení inženýrských sítí, a pomůže taktéž lokalizovat překážky ve vedení plastové infrastruktury.

Cena: 500 Kč bez DPH/ den

Bližší informace obdržíte při telefonickém kontaktu.