Ma-Fia s.r.o. PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ

16. 3. 2018

 

Ma-Fia s.r.o. PODPORUJE VZDĚLÁVÁNÍ

  

Společnost Ma-Fia s.r.o. navázala v roce 2016 úspěšnou hodnotnou spolupráci se Střední školou informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, která se v dalších letech rozvinula v pevné partnerství. Cílem vzájemné kooperace je zpřístupnit studentům a kantorům prostředky pro efektivní výuku předmětů, tématicky souvisejících s výstavbou datových telekomunikačních sítí. Studenti se tak připravují na budoucí uplatnění ve svém oboru s pomocí moderního vybavení, které naše společnost střední škole poskytla do jejich učeben.

 

 

V rámci vzájemné spolupráce jsme dokončili a uvedli do provozu polygon sloužící k simulaci reálných infrastruktur podzemního vedení optické kabeláže, kde se studenti v praxi setkávají s instalací kabelů do připravených tras HDPE trubek a trubiček běžně využívaných průměrů. Celý polygon je organizován do segmentů šachet, a díky svému kvalitnímu provedení jej mohou také využívat montážní společnosti v rámci školení zaměstnanců, a taktéž producenti optických kabelů pro testování optimálních vlastností nových kabelových konstrukcí. Svojí strukturou je simulační polygon navržen tak, aby umožnil praktickou výuku ve své nejmodernější podobě tak, jak je zvykem u nejlepších instalačních firem, které jistě ocení připravenost žáků, kteří se danému oboru budou po ukončení studia věnovat.

 

Tým Ma-Fia s.r.o.