Situace na trhu optických kabelů

22. 2. 2018
Vážení obchodní přátelé a kolegové v oboru optických sítí,
 
je velmi pravděpodobné, že se k Vám již dostala zpráva o aktuální situaci na trhu optických vláken.
Pro Vás, kteří mají informace částečné, nebo dokonce žádné, uvádíme stručný aktuální souhrn.
V celém světě nadměrně roste spotřeba optických vláken. Jejich poptávka značně převyšuje aktuální možné výrobní kapacity a došlo k tomu, že drtivou většinu kabelové výroby zasáhl nejen nedostatek vyrobených zásob, ale také výrobní plánovaní není schopné uspokojit klienty z řad kabeloven svými termíny dodávek.
Renomovaní producenti optického vlákna dělí své vyrobené produkty do lokální výroby kabelů pod svým obchodním jménem, až následně plní smluvní dodávky do zákaznických výrob z řad kabeloven.
Ekonomický důsledek uvedeného jevu je jasný. Pakliže poptávka převyšuje nabídku, zvedají se výrazně ceny optických vláken na celosvětovém trhu.
Dle dostupných informací se výrazné zdražení týká všech ekonomicky a výrobně  silných kontinentů, Asii nevyjímaje. Zajímavostí je, že dokonce i výrobci vláken z Číny, v celém spektru kvalitativní úrovně, zvedli ceny v průměru o 20 - 30 %.
S jevem uvedeného cenového vzrůstu logicky vyplývá, že dodací termíny na objednané kabelové konstrukce budou pravděpodobně prodlouženy.

 

Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o.
Tradiční český výrobce KDP, kterého zastupujeme výhradní distribucí, na vzniklou situaci reagoval s předstihem, a s dodavateli vláken smluvně ošetřil dostatečné zásobování na rok 2018.
Tento krok velmi znatelně přispěl k tomu, že se výrobní termíny objednaných kabelů posouvají do akceptovatelných rovin, přesto je však zřejmé, že se ve srovnání s minulými sezónami dodací termíny prodlužují.
 
Přes veškerou snahu společností Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o. a Ma-Fia s.r.o. však musíme přihlédnout k aktuálnímu stavu nákupních cen optických vláken, a je zapotřebí provést rekalkulace výrobních nákladů. Důsledkem zmíněného kroku bude velmi pravděpodobně docházet k cenovým úpravám. Změny se budou postupně projevovat v blízkých následujících týdnech.
Vážení, děkujeme Vám za pochopení a budeme rádi za Vaši odezvu.

 

S přátelským pozdravem
Tým Ma-Fia s.r.o.